Den idylliska skärgårdsbyn Jurmo är en blandning av betesmarker och bymiljö. På holmen betar ett femtiotal höglandskor, s.k. Highland Cattle, och en flock Ålandsfår. Dessutom finns det ett tiotal vita Lapplandskor och getter. Betesmarkerna är huvudsakligen naturbeten, d.v.s. områden som inte lämpar sig för odling: skogsområden, strandängar, hagmarker. Djurmängden har ökat på holmen under sista åren, nya naturbeten har röjts på huvudön och på en del närliggande mindre holmar. Röjningarna och betandet har fört tillbaka växter och insekter, som har minskat eller försvunnit när områden har vuxit igen utan betesdjur. Naturstigen ringlar runt skogar och ängar, havsstränder och berg. Guidningen täcker både det kulturella kring betesdjur och vilda växter, insekter, fåglar, allt som kan hittas och ses under vandringen.

10,-/tur/person, minst två deltagare per gång.

Som naturguide betjänar er Jukka Tobiasson, hortonom, djurskötare och naturvän, tfn +358–400127686.