Säsongen inleds fredag 14.6.2024 och avslutas söndag 11.8.2024.
 
Jurmo gästhamn befinner sig på öns sydsida, i byns hjärta intill Café och restaurang Kvarnen och butiken. I hamnen finns det numera ca 40 båtplatser. Med medel från EU-projektet Smart Marina har vi nyrenoverade duschar, wc och bastu, som du bokar i förväg, till ditt förfogande. Du kan tömma din septiktank i hamnen och köpa bränsle till båten. Förtöjning vid de nyrenoverade och utvidgade bryggorna eller med ankare eller boj. Intill hamnen finns en fotbollsplan & boulebana och några hundra meter från hamnen en allmän simstrand. Barnen kan delta i ”Expedition gäddan”.

Avståndet till Jurmo från Osnäs i Gustavs är 5 sjömil, från Vårdö 25–30 sjömil och från Eckerö 55–60 sjömil.

Hamnavgift 28,-/dygn inkl. el
Bastu 23,-/ timme för 4 personer

Hamnavgiften betalas i Butik & Café Kvarnen.

Bastun kan förbokas via +358405064777 eller djurmo@jurmo.ax. Bastun betalas i Butik & Café Kvarnen.

Självklart går det att boka bastun på plats i Kvarnen!

Nyrenoverade duschar, wc och bastu finns till förfogande.