Säsongen inleds fredag 18.6.2021 och avslutas söndag 15.8.2021.

Jurmo gästhamn befinner sig på öns sydsida, i byns hjärta intill Café och restaurang Kvarnen och butiken. I hamnen finns det numera ca 40 båtplatser. Med medel från EU-projektet Smart Marina har vi nyrenoverade duschar, wc och bastu, som du bokar i förväg, till ditt förfogande. Du kan tömma din septiktank i hamnen och köpa bränsle till båten. Förtöjning vid de nyrenoverade och utvidgade bryggorna eller med ankare eller boj. Intill hamnen finns en boule-plan och några hundra meter från hamnen en allmän simstrand. Barnen kan delta i ”Expedition gäddan”.

Avståndet till Jurmo från Osnäs i Gustavs är 5 sjömil, från Vårdö 25–30 sjömil och från Eckerö 55–60 sjömil.

Hamnavgift 25,-/dygn inkl. el
Bastu 20,-/4 personer

Nyrenoverade duschar, wc och bastu finns till förfogande.